เอ็นพีเอการบัญชี

การบันทึกยอดยกมา (งบดุล)


ลงตัวเลขตามงบดุลแล้วจึงปรับปรุงยอดยกมาตามหมายเหตุ

     การบันทึกยอดยกมา (งบดุล) มี 2 วิธีที่ใช้กันทั่วไป  วิธีแรกลงตัวเลขตามหน้างบดุลแล้วจึงปรับปรุงยอดยกมาตามหมายเหตุ  วิธีนี้ผู้สอบส่วนใหญ่ชอบมากที่สุดเพราะง่ายดีเมื่อตรวจสอบยอดยกมา 
     ส่วนวิธีที่สองลงตามหมายเหตุเพราะได้แจกแจงรายละเอียดไว้เรียบร้อยแล้ว  ชอบแบบไหนถนัดแบบไหนเลือกใช้เองไม่ได้บัญญัติไว้ต้องแบบนั้นแบบนี้ 
     สิ่งสำคัญที่สุดยอดยกมาต้องตรงกันครับ