เอ็นพีเอการบัญชี

การ Make ค่าใช้จ่าย


เงินเดือนกรรมการ+โบนัส+คอมมิชชั่น

     การ make ค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะ เงินเดือนกรรมการ  ต่อยอดถึงโบนัส,ค่าคอมมิชชั่น  เพื่อประหยัดภาษีไม่ผิดกฎหมาย
     เดือนละเท่าไรไม่ต้องหัก ณ ที่จ่าย ทั่วไปเดือนละ 25,000 บาท  พอสิ้นปีใส่โบนัสเข้าไปอีกสักเดือนสองเดือนก็ยังได้ 
     การ make เงินเดือนกรรมการถ้า make มากเกินไปก็ผิดกฎหมายมาตรา 60 ตรี (8)  (เงินเดือนของผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนเฉพาะส่วนที่จ่ายเกินสมควรเป็นรายจ่ายต้องห้าม)  นะครับ