เอ็นพีเอการบัญชี

กรรมการนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้ในกิจการ


สัญญาเช่าควรระบุชนิดของรถ และ "กท" รถยนต์

     กรรมการนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้ในกิจการเพื่อให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์สามารถนำมาลงบัญชีได้และเป็นค่าใช้จ่ายไม่ต้องห้าม
     ควรทำสัญญาเช่าระหว่างเจ้าของรถยนต์ (กรรมการหรือผู้ให้เช่า) และ บริษัท (ผู้เช่า) ระบุเงื่อนไขต่างๆ ให้ครอบคลุมในสัญญาเช่า เช่น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา ค่าเปลี่ยนยาง ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ค่าตรวจเช็คระยะ โดยบริษัท (ผู้เช่า) เป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น ผู้เช่ามีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายค่าเช่า 5%
     เมื่อผู้เช่านำรถไปใช้ยังสถานบริการต่างๆ เช่นปั้มน้ำมัน ผู้เช่าควรร้องขอให้เปิดบิลในนามบริษัทฯ และระบุ "กท" รถยนต์ทุกครั้ง
     หมายเหตุ ในสัญญาเช่าควรระบุชนิดของรถ และ "กท" รถยนต์ ด้วยนะครับ