เอ็นพีเอการบัญชี

ลูกเล่นสำนักงานบัญชี


ส่งอะไรมาลงให้หมดรวมทั้งบิลที่ลงบัญชีไม่ได้

     ลูกเล่นสำนักงานบัญชี  ส่งอะไรมาลงให้หมดรวมทั้งบิลที่ลงบัญชีไม่ได้  เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
     ตัวอย่างลูกค้ารายหนึ่งประกอบธุรกิจร้านอาหาร  ซื้อโซฟีแบบกระชับ (ผ้าอนามัย) ให้ลงบัญชี  ภาษีซื้อก็นำไปเครดิตภาษีขาย  
     ข้อเท็จจริงภาษีซื้อเครดิตภาษีขายไม่ได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าวก็เป็นค่าใช้จ่ายต้องห้าม  ถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว มาตรา 65 ตรี (รายจ่ายต้องห้าม) ข้อ (3)  
     อะไรที่ลงได้ก็ลงให้ ลงไม่ได้ก็บอกตรงๆว่าลงไม่ได้  ลูกค้าจะได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม