เอ็นพีเอการบัญชี

บริษัทซื้อมือถือ iphone 14 เพื่อใช้งาน


เกินความจำเป็นเกินความเหมาะสม

     ลูกค้าซื้อมือถือ iphone 14 เพื่อใช้งาน  แต่ทางเราไม่นำภาษีซื้อมาเครดิตภาษีขาย และไม่ลงเป็นทรัพย์สินของบริษัทเพราะอะไร ?????  
     จากการตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สินฯของลูกค้า  มีการซื้อมือถือใช้งานเองมากกว่า 10 เครื่องภายในระยะเวลาไม่ถึง 5 ปี  ซึ่งทางเราเห็นว่าเกินความจำเป็นเกินความเหมาะสม