เอ็นพีเอการบัญชี

บริษัทซื้อมือถือ iphone 14 เพื่อใช้งาน


เกินความจำเป็นเกินความเหมาะสม

     กรณีลูกค้าซื้อมือถือ iphone 14 เพื่อใช้งาน  แต่ทางเราไม่นำภาษีซื้อมาเครดิตภาษีขาย และไม่ลงเป็นทรัพย์สินของบริษัทเพราะอะไร ?????  
     จากการตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สินของลูกค้า  มีการซื้อมือถือใช้งานเองมากกว่า 10 เครื่องภายในระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี  ที่สำคัญมือถือมากกว่า 10 เครื่องลูกค้าได้นำไปแจกจ่ายให้กับบุคคลในครอบครัวที่ไม่ใช่กรรมการหรือผู้ถือหุ้นและไม่ได้เป็นพนักงาน  ซึ่งทางเราเห็นว่า  เกินความจำเป็นเกินความเหมาะสม ฟุ้มเฟือยครับ

 

     สำนักงานบัญชี เอ็นพีเอการบัญชี รับทำบัญชีราคาถูก  เปิดดำเนินการมากว่า 39 ปี  ได้มาตรฐาน ถูกต้อง รวดเร็ว ราคากันเอง  คุณภาพไม่ได้วัดกันที่ราคา แต่วัดกันที่ผลงาน  ลงบัญชี Update ทุกเดือน  คืนเอกสารทุกเดือน  ดูงบได้ทุกเดือน
 
  1. รับทำบัญชีราคาถูก เดือนละ  1,000  บาท เอกสารไม่เกิน 40 บิล
เกิน 40 ไม่เกิน 70                       1,500
เกิน 70 ไม่เกิน 100                     2,000
เกิน 100 ไม่เกิน 130                   2,500
เกิน 130 ไม่เกิน 160                   3,000
เกิน 160 ไม่เกิน 190                   3,500

หมายเหตุ  ขายออนไลน์คลิ๊กตรงนี้ครับ
    
  2. ค่าสอบบัญชีราคาถูก 
งบเปล่า                                   5,000.00
รายได้ไม่เกิน 1 ล้าน                  6,000.00
รายได้ไม่เกิน 4 ล้าน                  7,000.00
เพิ่มเติม

  3. ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
3.1 จัดทำรายงานภาษีซื้อภาษีขาย
3.2 ยื่นแบบ ภ.พ.30 ออนไลน์เท่านั้น
3.3 จัดทำบัญชีทรัพย์สิน+ค่าเสื่อมราคา
3.4 จัดทำงบการเงิน
3.5 เซ็นต์รับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
3.6 ราคานี้ไม่รวม ภงด.1 1ก 3 53 50 51 สบช. ปกส. บอจ.
3.7 ข้อ (3.6) ค่าบริการแบบละ 300-500 (ไม่เกิน 3 รายการ)

  4. กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ
 
5. เอกสารที่จัดส่ง
  6. การส่งเอกสาร

โทร/ไลน์ นพดล   086 5211044
โทร/ไลน์ นันทรัตน์   081 8898156

กรุณาติดต่อวันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์  8.30-17.00 น.
หยุดเสาร์อาทิตย์นักขัตฤกษ์
หยุดทุกวันที่1 และวันสุดท้ายของเดือน