เอ็นพีเอการบัญชี

เงินให้กู้ยืมกรรมการมาจากไหน


ทั้งที่ไม่เคยให้ใครกู้ยืมเงิน ลงบัญชีผิดหรือเปล่า ??????

     เงินให้กู้ยืมกรรมการ (ฝั่งสินทรัพย์) มาจากไหน  ทั้งที่ไม่เคยให้ใครกู้ยืมเงิน ลงบัญชีผิดหรือเปล่า ??????
     ผมจะขอยกตัวอย่างของลูกค้ารายหนึ่งโดยสมมุติว่า ทั้งปีมีรายได้จากการขายสินค้า 1 ล้านบาท เมื่อตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารพบว่ามีเงินเข้ามา 3 รายการ  รายการแรก 1,000,000 บาท,  รายการที่ 2   200,000 บาท,  รายการที่ 3  50,000 บาท !!!!!
     1 ล้านบาทเกิดจากการขายสินค้า,   2 แสนบาทเกิดจากการขายสินค้าโดยไม่เปิดบิล,   50,000 บาท เกิดจากเจ้าของกิจการโอนเข้าบัญชีเอง   ในทางบัญชีจึงตั้งพักทั้ง 2 รายการเป็นเงินให้กู้ยืมกรรมการ
     หากลูกค้าไม่อยากให้มีเงินให้กู้ยืมกรรมการเกิดขึ้น  1.ควรเปิดบิลขายทุกครั้งที่มีการขาย   2.เงินที่เจ้าของกิจการโอนเข้าบัญชีเองต้องชี้แจงที่มาที่ไปด้วย  หากไม่มีที่มาที่ไปทางบัญชีจะถือเป็นเงินให้กู้ยืมกรรมการถูกต้องแล้ว