เอ็นพีเอการบัญชี

เอ็นพีเอการบัญชี


                                                                                    

เอ็นพีเอการบัญชี เปิดดำเนินการมากว่า 40 ปี ได้มาตรฐาน ถูกต้อง รวดเร็ว ราคากันเอง ตรวจสอบได้ 

นโยบายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ

     1. วันเวลาส่งเอกสาร  ไม่ควรเกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป (ในวันเวลาทำการเท่านั้น)  
     2. การชำระค่าทำบัญชีและค่าภาษีต่างๆ  ควรชำระให้เรียบร้อยในวันที่ส่งเอกสาร
     3. การยื่นแบบต่างๆ  ทางสำนักงานบัญชีจะยื่นผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบการยื่นแบบและการชำระค่าภาษีต่างๆ ได้ 
     4. เอกสารสำคัญต่างๆ  ที่ลูกค้าต้องจัดเตรียมให้เรียบร้อยทุกๆ เดือนมีดังนี้
          4.1 สำเนาใบกำกับภาษีขาย (เรียงตามเลขที่เอกสาร) (ถ้ามี)
          4.2 ต้นฉบับใบกำกับภาษีซื้อ (เรียงตามวันที่เอกสาร) (ถ้ามี)
          4.3 ต้นฉบับหนังสือรับรองการถูกหักณ ที่จ่าย (ถ้ามี
          4.4 ใบสำคัญจ่ายเงินเดือนกรรมการ (ถ้ามี)
          4.5 สำเนาแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบพร้อมใบเสร็จ (ถ้ามี
          4.6 สำเนาสัญญาซื้อขายยานพาหนะ (ถ้ามี
          4.7 สำเนาสัญญาเช่าอาคารและยานพาหนะ (ถ้ามี)  
          4.8 สำเนาใบขนสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงินกรมศุลกากร (ถ้ามี)
          4.9 สำเนากรมธรรม์พร้อมใบกำกับภาษี (ถ้ามี
          หมายเหตุ  เอกสารประเภทบิลเงินสด (ไม่มีหัวบิล), ใบส่งสินค้า, ใบแจ้งหนี้, ใบวางบิล, สำเนาใบกำกับภาษีซื้อ (ใช้ต้นฉบับ) , สำเนาใบเสร็จรับเงิน (ใช้ต้นฉบับ) , คูปองทางด่วน (ไม่มีหัวบิล),  ไม่ต้องส่งมาเพราะลงบัญชีไม่ได้ 
     5. กรณีสรรพากรเชิญพบ  ทางสนง.บัญชีจะเข้าไปเคลียร์ปัญหานั้นๆ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ หากปัญหานั้นเกิดจากทางสนง.บัญชี
     6. แต่ถ้าปัญหานั้นเกิดจากลูกค้า ทางสนง.บัญชีจะเก็บค่าใช้จ่าย 2,000 - 3,000 บาทแล้วแต่กรณี  ส่วนกรณีลูกค้าเคลียร์ปัญหากับสรรพากรเอง แต่เคลียร์ไม่จบจนถูกสรรพากรประเมินภาษี ทางเราจะเก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท (กรณีดังกล่าวลูกค้าควรบันทึกเสียงการสนทนากับสรรพากรด้วยนะครับ)
          หมายเหตุ  ปัญหาที่เกิดจากลูกค้าส่วนใหญ่มาจากการไม่เปิดบิลขายคือเปิดบ้างไม่เปิดบ้างจนทำให้ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนสูงต่ำเกินกว่าความเป็นจริง  ส่วนอีกประเด็นหนึ่งคือการ Make ค่าใช้จ่ายขึ้นเองเช่น Make เงินเดือนค่าแรง, Make ค่าคอมมิชชั่น, Make โบนัส, Make ค่าจ้างทำของหรือค่าบริการ, Make ค่าเช่าสถานประกอบการ. Make ค่าเช่ารถยนต์  เป็นต้น
     7. ค่าทำบัญชีและค่าสอบบัญชี ภาษีหักณที่จ่ายลูกค้าเป็นผู้รับภาระเองพร้อมยื่นแบบภงด.53 นำส่งด้วยตนเอง เพราะค่าทำบัญชีเป็นราคาที่ถูกเหมาะสมยุติธรรมแล้ว  กรณีลูกค้าต้องการให้ลงค่าทำบัญชีลูกค้าจะต้องยื่นแบบภงด.53 ให้เรียบร้อยก่อนนะครับ
     8. กรณีเซ็นต์งบการเงินและรับเอกสารการลงบัญชีคืน  ลูกค้าต้องเข้ามาเซ็นต์งบการเงินและเซ็นต์รับเอกสารการลงบัญชีด้วยตนเอง
     9. ราคาต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    10.ประกาศต่างๆ โดยทุกประกาศถือว่าลูกค้าทุกท่านได้รับทราบแล้ว  ก่อนที่จะให้ทางสำนักงานบัญชีเอ็นพีเอการบัญชีดูแลบัญชีของท่านต่อไป

 

เอ็นพีเอการบัญชี รับทำบัญชี วางระบบ ตรวจสอบ จดทะเบียน หลังจากท่านชำระค่าบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณที่ใช้บริการของสำนักงานบัญชีเอ็นพีเอการบัญชี