เอ็นพีเอการบัญชี

ค่าบริการ


สนง.จะทำบัญชี สอบบัญชี จดทะเบียน หลังจากท่านชำระค่าบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

1. ค่าทำบัญชีเกณฑ์เงินสด 1,000
2. ค่าทำบัญชีเกณฑ์สิทธิ 1,500
3. ค่าทำบัญชีสต็อกสินค้า 3,000
4. จดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า) 2,000
5. จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด 5,000
6. จดทะเบียนบริษัทจำกัด 10,000
7. แจ้งเลิก(งบเปล่า) 13,000
8. บริการอื่นๆ  
        คัดหนังสือรับรอง / คัดงบการเงิน / คัดตรายาง  (ธรรมดา) 600
        คัดหนังสือรับรอง / คัดงบการเงิน / คัดตรายาง  (ด่วน) 800
        เพิ่มกรรมการ / เพิ่มทุน 4,000
        เพิ่มวัตถุประสงค์ 4,000
        เปลี่ยนแปลงที่อยู่ 5,000
        แปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัท 15,000
9. ค่าขึ้นทะเบียนนายจ้าง - ประกันสังคม 1,000
    ค่าจัดทำประกันสังคมลูกจ้าง (รายเดือน) ไม่เกิน 5 คน 300
    ค่าจัดทำประกันสังคมลูกจ้าง (รายเดือน) ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป 500
10. ค่าสมัครขอตรวจสอบการยื่นแบบภาษีต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ต 1,000
11. ค่าจัดทำภงด.51 500

โทรสอบถาม คุณนพดล 02 4295458 มือถือ 0865211044 ไลน์ 0865211044 จันทร์-ศุกร์  8.30-17.00 น.