เอ็นพีเอการบัญชี

รับทำบัญชี ราคาถูก


    


     คุณภาพไม่ได้วัดกันที่ราคา แต่วัดกันที่ผลงาน คืนเอกสารทุกเดือน
 
  1. รับทำบัญชีราคาถูก เดือนละ  1,000  บาท เอกสารไม่เกิน 40 บิล
เกิน 40 ไม่เกิน 70                       1,500
เกิน 70 ไม่เกิน 100                     2,000
เกิน 100 ไม่เกิน 130                   2,500

หมายเหตุ
    
  2. ค่าสอบบัญชีราคาถูก 
งบเปล่า                                   5,000.00
รายได้ไม่เกิน 1 ล้าน                  6,000.00
รายได้ไม่เกิน 4 ล้าน                  7,000.00
เพิ่มเติม

  3. ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
3.1 จัดทำรายงานภาษีซื้อภาษีขาย
3.2 ยื่นแบบ ภ.พ.30 ออนไลน์เท่านั้น
3.3 จัดทำบัญชีทรัพย์สิน+ค่าเสื่อมราคา
3.4 จัดทำงบการเงิน
3.5 เซ็นต์รับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
3.6 ราคานี้ไม่รวม ภงด.1 1ก 3 53 50 51 สบช. ปกส. บอจ.
3.7 ข้อ (3.6) ค่าบริการแบบละ 300-500 (ไม่เกิน 3 รายการ) เฉพาะลูกค้าประจำที่ส่งเอกสารให้ลงบัญชีทุกเดือน

  4. กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ
  5. การส่งเอกสาร
  6. การตรวจสอบบิล
  7. เอกสารที่จัดส่ง
  8. ตรวจสอบการยื่นแบบและชำระภาษี
  9. ทำบัญชีครบวงจร Package สุดคุ้ม

โทร/ไลน์ นพดล   086 5211044
สำนักงานใหญ่   02 4295458-59

กรุณาติดต่อวันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์  8.30-17.00 น.
หยุดเสาร์อาทิตย์นักขัตฤกษ์
หยุดทุกวันที่1 และวันสุดท้ายของเดือน