เอ็นพีเอการบัญชี

บัญชีแฟรนไชส์


    

คุ้มค่ามากกว่าคุ้มทุน
รายแรกของประเทศไทย
npa-franchise2549

รายละเอียดการสมัครเป็นสมาชิกบัญชีแฟรนไชส์

     คุณสมบัติของสมาชิกบัญชีแฟรนไชส์ ชาย หญิงวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา  รูปถ่าย 2 รูป 

     ค่าสมัครสมาชิกบัญชีแฟรนไชส์ 30,000 บาทตลอดชีพ

     คุณได้อะไรจากการเป็นสมาชิกบัญชีแฟรนไชส์

  1. สมาชิก รู้จักวิธีค้นหารายชื่อลูกค้าที่ Update
  2. สมาชิก ได้สิทธิโปรแกรมทำบัญชีฟรี 1 ครั้ง
  3. สมาชิก ได้รับการอบรมการใช้โปรแกรมบัญชี
  4. สมาชิก ได้รับการอบรมการตรวจสอบเอกสารการลงบัญชี การลงสมุดรายวัน การปรับปรุงบัญชี การปิดงบ การวิเคราะห์งบกรณีไม่มีงบเปรียบเทียบ
  5. สมาชิก ได้รับการอบรมการทำบัญชีอย่างไรให้สรรพากรยอมรับและประหยัดภาษี  อื่นๆอีกมากมาย

     การสมัครสมาชิกบัญชีแฟรนไชส์   กรณีผู้สมัครทำงานประจำให้เลือกทำสัญญาวันอาทิตย์  เวลา 08.00 - 10.00 เท่านั้น 

     การอบรมสมาชิก  ทุกวันอาทิตย์ 8.00-11.00 น. อบรมแล้วไม่เข้าใจสามารถเข้ารับการอบรมใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด (ฟรี)  ควรนัดหมายล่วงหน้า 3-4 วัน นะครับ

     โทรสอบถาม คุณนพดล มือถือ/ไลน์  0865211044 จันทร์-ศุกร์  8.30-17.00 น.