เอ็นพีเอการบัญชี

บัญชีแฟรนไชส์


    

คุ้มค่ามากกว่าคุ้มทุน
รายแรกของประเทศไทย
npa-franchise2549

รายละเอียดการสมัครเป็นสมาชิกบัญชีแฟรนไชส์

     คุณสมบัติของสมาชิกบัญชีแฟรนไชส์ ชาย หญิงวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา  รูปถ่าย 2 รูป 

     ค่าสมัครสมาชิกบัญชีแฟรนไชส์ 30,000 บาทตลอดชีพ

     คุณได้อะไรจากการเป็นสมาชิกบัญชีแฟรนไชส์

  1. สมาชิก รู้จักวิธีค้นหารายชื่อลูกค้าที่ Update
  2. สมาชิก ได้สิทธิลงโปรแกรมทำบัญชีฟรี 1 ครั้ง
  3. สมาชิก ได้รับการอบรมการใช้โปรแกรมบัญชี
  4. สมาชิก ได้รับการอบรมการตรวจสอบเอกสารการลงบัญชี การลงสมุดรายวัน การปรับปรุงบัญชี การปิดงบ การวิเคราะห์งบกรณีไม่มีงบเปรียบเทียบ
  5. สมาชิก ได้รับการอบรมการทำบัญชีอย่างไรให้สรรพากรยอมรับและประหยัดภาษี  อื่นๆอีกมากมาย

     การสมัครสมาชิกบัญชีแฟรนไชส์   ผู้สมัครวางเงินมัดจำ 2,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี เอ็นพีเอ  ธ.ไทยพาณิชย์  เลขที่บัญชี 1152755882  ส่วนที่เหลือชำระเป็น "เงินสด" ในวันทำสัญญา (เงินมัดจำดังกล่าวจะไม่คืนให้หากผู้สมัครไม่มาทำสัญญาภายในวันเวลาที่นัดหมายไว้)  กรณีผู้สมัครทำงานประจำให้เลือกทำสัญญาวันอาทิตย์  เวลา 08.00 - 10.00 เท่านั้น ผู้สมัครควรนำคอมพิวเตอร์มาลงโปรแกรมบัญชีหรือในวันอบรมก็ได้  (ระบบปฏิบัติการบน Windows XP) เท่านั้น

     การอบรมสมาชิก  ทุกวันอาทิตย์ 8.00-11.00 น. อบรมแล้วไม่เข้าใจสามารถเข้ารับการอบรมใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด (ฟรี)  ควรนัดหมายล่วงหน้า 3-4 วัน นะครับ

     โทรสอบถาม คุณนพดล 02 4295458 มือถือ 0865211044 ไลน์ 0865211044 จันทร์-ศุกร์  8.30-17.00 น.