เอ็นพีเอการบัญชี

จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนพาณิชย์
1. จดทะเบียนบริษัทจำกัด 10,000.- บาท
  • จดทะเบียนบริคณห์สนธิ
  • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (ทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท)
  • จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด 5,000. บาท
  • จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน (ทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท)
  • จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. จดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า) 2,000. บาท
  • จดทะเบียนจัดตั้งร้านค้า
  • จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

โทรสอบถาม คุณนันทรัตน์ 024295458  มือถือ 0818898156 id line 0818898156 เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  8.30-17.00 น.