เอ็นพีเอการบัญชี เปิดดำเนินการมากว่า 29 ปี ได้มาตรฐาน ถูกต้อง รวดเร็ว ราคากันเอง   รับทำบัญชี 1,000 (เอกสารไม่เกิน 100 รายการ พร้อมคืนเอกสารให้ทุกเดือน)   จดทะเบียนบริษัท 9,000 จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 4,000 (ฟรีจองชื่อ ฟรีเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม)  บัญชีแฟรนไชส์ 30,000  บัญชีเดลิเวอรี่ 2,000 บาท
ตั้งกระทู้ที่ Facebook  ตั้งกระทู้  แผนที่-ติดต่อเรา
ค้นหา
 

อ.หัตถา เลขจิต - กสิณไฟ
มูลนิธิหัตถาธรรม

          มูลนิธิหัตถาธรรม เกิดจากการที่ อ.หัตถา ยุวรรณศรี (เลขจิต) มีความประสงค์จะจัดตั้งองค์กรการกุศลขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมของผู้มีจิตอันเป็นกุศล ได้มาร่วมแรงร่วมใจกันทำคุณงามความดี สร้างสมบุญบารมี และตอบแทนพระคุณแผ่นดิน จึงได้ประชุมปรึกษาหารือคณะลูกศิษย์ในภูมิภาคต่างๆ และมีมติให้คณะลูกศิษย์ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิ ได้ขออนุญาตจากอ.หัตถา ยุวรรณศรี นำชื่ออาจารย์มาเป็นชื่อของ “มูลนิธิหัตถาธรรม” โดยการจัดตั้งเบื้องต้น อ.รังสรรค์ ฉกรรจ์ศิลป์ บริจาคที่ดินจำนวน ๒ ไร่   บริเวณบ้านเลขที่ ๗๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นที่ทำการของมูลนิธิ อ.สุภมาส ฉกรรจ์ศิลป์ บริจาคทุนจดทะเบียนมูลนิธิหัตถาธรรม จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
          คณะกรรมการมูลนิธิได้ยื่นขอจดทะเบียนมูลนิธิหัตถาธรรม จากนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยได้รับอนุญาตจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ 


เลขที่ ๗๔ หมู่ ๒ บ้านกระเดื่อง ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๑๐
โทร. ๐๘๙ – ๘๖๕๒๖๓๔

 

ฝึกกสิณไฟตอนที่ 1

 

ฝึกกสิณไฟตอนที่ 2

 

ฝึกกสิณไฟตอนที่ 3

 

ฝึกกสิณไฟตอนที่ 4

ธรรมะ-ปฏิบัติ กับ คุณนพดล ปฏิมาประกรณ์
12/2 หมู่บ้านพฤกษาทาวน์ ซ.1 ถ.มาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร 02-4295458 แฟ็กซ์ 02-4295459 มือถือ 086-5211044 อีเมล์ npa-account@hotmail.com